In Magento 1.6.2 werkt de preview van de transactionele e-mails niet juist. Je ziet alleen html in het voorbeeld onder SYSTEEM -> TRANSACTIONELE EMAILS. Waarschijnlijk werkt dit ook niet in 1.6.0 en 1.6.1.

Oplossing:
Ga naar app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/System/Email/Template/Preview.php
Rond regel 47 kom je de onderstaande code tegen:

$template->setTemplateText(
$this->escapeHtml($template->getTemplateText())
);

Commentarieer deze uit.
De volledige code ziet er dan zo uit:

class Mage_Adminhtml_Block_System_Email_Template_Preview extends Mage_Adminhtml_Block_Widget
{
protected function _toHtml()
{
$template = Mage::getModel(‘core/email_template’);
if($id = (int)$this->getRequest()->getParam(‘id’)) {
$template->load($id);
} else {
$template->setTemplateType($this->getRequest()->getParam(‘type’));
$template->setTemplateText($this->getRequest()->getParam(‘text’));
$template->setTemplateStyles($this->getRequest()->getParam(‘styles’));
}

//$template->setTemplateText(

//  $this->escapeHtml($template->getTemplateText())

//);

Varien_Profiler::start(“email_template_proccessing”);
$vars = array();
$templateProcessed = $template->getProcessedTemplate($vars, true);
if($template->isPlain()) {
$templateProcessed = “<pre>” . htmlspecialchars($templateProcessed) . “</pre>”;
}
Varien_Profiler::stop(“email_template_proccessing”);
return $templateProcessed;
}
}

Succes !