Je hebt een module voor eigen aan te maken ordernummers geïnstalleerd bijvoorbeeld Custom Order Numer. Makkelijk als je verschillende shops hebt in één Magento installatie.
shopA100001
shopB100001
etc.
Bij Magento 1.6 en hoger kunnen klanten een error tegenkomen wanneer zij besluiten om in het Ideal scherm in het orderproces toch even terug te gaan naar de shop om een ander kleurtje te kiezen. Wanneer zij uiteindelijk in checkout formulier naar het Ideal venster willen gaan. krijgen ze een popup met deze boodschap:

 

oplossing:

In de app/code/core/Mage/Sales/Model/Resource/Quote.php lijn 165 de orderIncrement ID wordt omgezet in een geheel getal, op deze manier  geeft de controle de order id een false terug en wordt  dezelfde volgorde id opnieuw gebruikt.

$bind = array(‘:increment_id’ => (int)$orderIncrementId);

vervangen door:

$bind = array(‘:increment_id’ => $orderIncrementId);